031-788 06 36 info@laserfocus.se

Botox Göteborg

Bli av med rynkor och se piggare ut med Botox & Vistabel

Vi på Laser Focus Clinique erbjuder olika behandlingsmetoder för att bli av med rynkor vilket det resulterar i ett yngre och fräschare utseende. Men för att bli av med rynkor på pannan som bildas av bland annat aktivitet i pannmuskulaturen (frontalis) funkar Botox (Botuliniumtoxin typ A) bäst.

 Botox är i dagsläge den mest beprövade och effektivast behandling mot rynkor på pannan.

 När vi skrattar, ler eller enklare sagt använder mimiken bilas det så småningom dynamiska rynkor som ger oss ett trött och slitet utseende.

 Genom att injicera små mängder av Botuliniumtoxinet i berörda muskler blockerar man nervpulserna och det leder till att muskulaturen relaxar. En minskad mimik resulterar i en slät och rynkfri hy. 

Filler eller Botox?

 • Generellt används fillers för statiska rynkor som är synliga utan mimik. Exempelvis rynkor mellan ögonbrynen (bekymmersrynkor) som är synlig när man är helt avslappnad.
 • Rynkor som bildas när man använder mimiken såsom rynkor i pannan, vid ögonens utkanter så kallad kråksparkar, och mm.
 • Men en kombination av fillers och Botox kan ge ett bättre och mera hållbart resultat. 

En Botox behandling är inte permanent och bör fyllas på var 3:e – 6:e månad för att upprätthålla resultatet. Hur länge resultatet kan vara varierar mellan individ till individ men vanligtvis allt i mellan 2 till 7 månader. 

Vår legitimerade läkare, Dr Aroush är certifierad av Estetiska injektionsrådet för estetisk injicering. Certifieringen är en kvalitetsstämpel för läkare, sjuksköterskor och tandläkare. För dig som patient ger det dig vetenskapen om att behandlingen håller kvalité och har patientsäkerhet i fokus. 

Utgångspunkten i vårt arbete på Laser Focus Clinique är att skapa naturliga resultat och följer mottot ”Lagom är bäst”. 

Ni är hjärtlig välkomna att kontakta oss via mail eller ännu bättre att boka en kostnadsfri konsultation via vår hemsida ”www.laserfocus.se så hjälper vi er med val av rätt behandling.

  

Behandlingsområden med Botox 

 • Pannrynkor är rynkor som uppkommer vid maximalt höjda ögonbryn
 • Argrynka (glabellaveck), de Vertikala rynkor mellan ögonbrynen som uppkommer när man rynkar pannan maximalt
 • Brynlift
 • Skrattrynkor i ögats utkanter som uppkommer när man ler maximalt. (Kråksparkar)
 • Rynkor nedre ögonlock
 • Sura mungipor
 • Läpprynkor (rökrynkor)
 • Rynkor på näsan (bunny lines)
 • Rynkor på halsen (platysmaband)
 • Rynkor på hakan
 • Kronisk migrän
 • Spänningshuvudvärk
 • Kronisk muskelvärk
 • Svettning, armhåla
 • Svettning, händer
 • Svettning, andra områden
 • Tandgnissling 

Vilket varumärke vi använder?

Vi använder varumärken Botox och Vistabel från Allergan som med stor sannolikhet är marknadens bästa produkter vid Botuliniumtoxin typ A behandlingar.

Vad är Botox & Vistabel och vad används det för?

 Botuliniumtoxin typ A (ett läkemedel) är det aktiva ämnet i både Botox och Vistabel som är två muskelavslappnande produkter.

 De fungerar genom att blockera nervimpulser till alla muskler som har injicerats. Detta förhindrar muskelsammandragningar vilket leder till tillfällig och återgående muskelförlamning

Migrän, tandgnissling, hyperhidros (svettning), kronisk muskelvärk, spänningshuvudvärk

Med hjälp av relativ enkel Botox behandling kan vi hjälpa dig att minska smärtan för att du ska kunna fungera normalt i din vardag.

En Botox behandling kan reducera aktiviteten i muskler och dämpa din spänningshuvudvärk.

Migrän

Huvudvärk finns i många olika typer exempelvis spänningshuvudvärk, Hortons huvudvärk och migrän.

Migrän är en neurologisk sjukdom som kan drabba vem som helst och kännetecknas av kraftigt pulserande huvudvärk som kommer i attacker.

Migrän drabbar över en miljon svenskar är vanligare hos kvinnor och kan utlösas av stress, sömnbrist, fasta, viss mat och hormonförändringar.

Den är förenad med kräkningar, illamående, känslighet för ljud, ljus och lukter.

I dagsläge kan man inte bota Migrän men man kan minska antal attacker och dess styrka med hjälp av Botox behandling.

Hyperhidros- överdriven svettning

Upp emot 3% av befolkningen lider av Överdriven svettning sk hyperhidros som påverkar det sociala och/eller yrkesmässiga livet för en del.

Behandling med Botox vid hyperhidros in i huden på de ställen där man har symtom erbjuder en effektiv behandling vid lokal överdriven svettning.

Botox upphör svettningen genom att förhindra nervimpulsen mellan nervändarnas yttersta delar och svettkörteln. Effekten kommer inom några dagar och kan hålla mellan 2-9 månader men individ till individ skiljer sig.

Vid behandling av handsvett kan små muskler i handen påverkas och få en övergående (vanligen några veckor) försvagning av tum-pekfingergreppet.

Tandgnissel och tandpressning

Att gnissla och pressa tänder är ett vanligt förekommande problem. Vilket det leder till att tänderna slits och det uppstår spänningsrelaterad huvudvärk. Oftast sker detta när man sover och det medför sömnproblem.

Man kan blockeras nervsignalerna till käkens muskulatur med Botox och minska besväret markant.

Prislista

Behandling med Botox&Vistabel

Per area                                                   1890kr

Hela pannan                                            2700 kr

Hela pannan+ kråksparkar                    3300kr

Rynkor på hakan                                     1000kr

Pannrynkor                                             1890kr

Argrynka (glabellaveck)                         1890kr

Brynlift                                                     1890kr

Skrattrynkor (Kråksparkar)                      1890kr

Rynkor nedre ögonlock                           1890kr

Rynkor på näsan (bunny lines)                1890kr

Rynkor på halsen (platysmaband)          1890kr

Sura mungipor                                         2000kr

Läpprynkor (rökrynkor)                            2000kr

Nefertiti lyft (Hals)                                 2500kr

Kronisk migrän          2900kr
Kronisk muskelvärk från 2900kr
Spänningshuvudvärk          2900kr
Tandgnissling          2800kr
Svettning, händer        4500kr
Svettning, andra områden från 3000kr

 

Att tänka på innan behandlingen:

 • Undvik inflammationsdämpande mediciner som Diklofenak, Ibuprofen (Ipren)
 • Blodförtunnande medel som Aspirin, Albyl, Magnecyl, Pronaxen skall undvikas då kan dessa preparat öka blödningen och därmed blåmärken.
 • Har du infektion på injektionsområdet får du vänta med behandlingen tills det är över.
 • Gravida eller ammande mammor får inte genomgå behandlingen.

Att tänka på efter behandlingen

 • Undvik bastu och allt sort träning på 24 timmar.
 • Undvik att ligga ner eller jobba i böjt tillstånd i 4-5 timmar efter behandlingen.
 • Massera ej det behandlade området då ökar du risken för spridning av produkten.
 • Undvik make-up i 4-5 timmar efter behandlingen då ökar du risken för infektion.

Hos visa personer med mycket mimik kan uppstå en övergående huvudvärk ett par dagar efter behandlingen men det är tillfälligt.

Vid behandling av argarynkan och pannan och sällsynta fall kan ögonlocken hänga ner (ptos) men detta går över efter ett par veckor.

Hos äldre patienter med släpp hy runt ögonen och med mycket mimik kan en känsla av tunghet upplevas efter behandlingen. Detta är helt vanligt och försvinner ett par veckor efter behandlingen. Pannmuskulaturen i vanligt fall bidrar med att höja ögonbrynen.

Andra läkemedel och Botox & VISTABEL:

Undvik användning av antibiotika av aminoglykosidtyp, spektinomycin eller andra läkemedel som påverkar nervsignaler i musklerna i samband med Botox&Vistabel.

Tala om för din läkare om du nyligen har behandlats med ett läkemedel som innehåller botulinumtoxin då detta kan öka effekten av Botox&Vistabel för mycket.

Graviditet och amning

Användning av Botox&Vistabel rekommenderas inte under graviditet och inte heller till ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Undvik att köra bil eller använda maskiner då det finns risk för muskelsvaghet, yrsel och syn störningar.

Använd inte Botox

 • om du är allergisk mot botulinumtoxin typ A eller något annat innehållsämne i detta läkemedel
 • om du har myasthenia gravis eller Eaton-Lamberts syndrom (kroniska sjukdomar som påverkar musklerna)
 • om du har en infektion vid det planerade injektionsstället.

 

Vilka biverkningar kan man uppleva efter en Botox behandling?

Spridning av Botox&Vistabel från injektionsstället är en vanlig förekommande biverkning (t.ex. muskelsvaghet, svårigheter att svälja eller att man får mat eller vätska i luftvägarna) hos de flesta godkända märken på marknaden. Men mycket sällsynta fall med Botox&Vistabel.

Informera din läkare om:

 • du tidigare har haft problem med injektioner med botulinumtoxin
 • om du har vissa sjukdomar som påverkar ditt nervsystem (såsom amyotrofisk lateral skleros eller motorisk neuropati)
 • du har en inflammation på det planerade injektionsstället (-ställena)
 • musklerna som ska injiceras är svaga eller har minskat i omfång
 • du har opererat eller skadat huvudet, nacken eller bröstkorgen
 • Du snart ska genomgå en operation.

Eventuella biverkningar

Precis som alla läkemedel kan detta läkemedel (Botox) orsaka biverkningar men alla som får behandlingen behöver inte få dem.

Vanligtvis uppträder biverkningar som är tillfälliga och brukar vara av mild till måttlig svårighetsgrad inom de första dagarna efter injektionen.

VID ANDNING SVÅRIGHETER, SVÄLJA ELLER TALA EFTER ATT DU FÅTT BOTOX, KONTAKTA DIN LÄKARE OMEDELBART.

I samband med injiceringen finns ALLTID en risk för svullnad och/eller blåmärken men detta är helt normalt och det brukar att försvinna inom några dagar.

Biverkningar;

Vanliga Huvudvärk, domningar, hängande ögonlock, illamående, hudrodnad, stramande hud, lokal muskelsvaghet, smärta i ansiktet, svullnad vid injektionsstället, blåmärke under huden, smärta vid injektionsstället, irritation vid injektionsstället
Mindre vanliga Infektioner, oro, yrsel, ögonlocksinflammation, ögonsmärta, synrubbningar, dimsyn, muntorrhet, svullnad (ansikte, ögonlock, kring ögonen), ljuskänslighet, klåda, torr hud, muskelryckningar, influensasymtom, kraftlöshet, feber

Boka tid på BokaDirekt